هوالعلیم

باعرض سلام خدمت همه دانشجویان عزیزم

دروس زیر فعلا با اینجانب ارائه شده اند که دانشگاه  ها به من معرفی کرده اند

دانشگاه وزوان:(روزهای دوشنبه)

ساختمانهاي گسسته-طراحي وپياده سازي زبانهاي برنامه سازی -ريزپردازنده  -پروژه -مدارهاي منطقي -تحقيق درعمليات-اصول سيستمهاي عامل-

تمام آزمایشگاه ها بجز آز مدار الکترونیکی+گرافیک+مهندسی اینترنت

اولین جلسه(7/7/93   ریزپردازنده صبح/پروژه بعداز ظهر)

دانشجویانی که می خواهند با اینجانب پروژه  و یا درس دیگری بگیرند حتما 14/7/93 حضور داشته باشند تا هم برای پروژه توجیه شوند و هم این دروس با اینجانب قطعی شود.درضمن کلاس های پروژه  تشکیل نخواهد شد و  کار پروژه تان را باید(غیرحضوری) انجام دهید.


دانشگاه باغبهادران:(روزهای شنبه و یکشنبه)

شبیه سازی - گرافیک - مدارهای الکترونیکی-مدار الکتریکی - پروژه -

-مدیریت پروژه - کارآموزی - کاربردکامپیوتر در حسابداری و مدیریت

اولین جلسه(5/7/93   شبیه سازی صبح/گرافیک بعداز ظهر)

(93/7/8 مدارالکتریکی+الکترونیکی صبح/کاربرد کامپیوتر در حسابداری و مدیریت بعداز ظهر)

93/7/12  کاربرد کامپیوتر در حسابداری و مدیریت صبح / مدیریت پروژه بعدازظهر

 

برنامه کلاسی(نیمسال اول۹۴-۹۳)

مطلب جديدمطلب جديدمطلب جديد

برنامه كلاسي تمرينات درسي برنامه كلاسي تمرينات درسي
لطفا بر روي دانشگاه مورد نظر خود كليك كنيد

لینک
دانشگاه
باغبهادران

لینک
دانشگاه
وزوان

لطفا بر روي دانشگاه مورد نظر خود كليك كنيد
تمرينات درسي برنامه كلاسي تمرينات درسي برنامه كلاسي

 

باتشکر.

رجبیتاريخ : دوشنبه سی و یکم شهریور 1393 | 12:58 | نویسنده : مصطفی رجبی سبدانی |